Makkelijk Lezen Plein

Materialen voor kinderen die lezen moeilijk vinden

Bij de selectie is onder andere gelet op lettertype en lay-out. Ook zijn de boeken vanaf het begin grappig of spannend. Ouders en leraren vinden er informatie over leesproblemen, bijvoorbeeld dyslexie of ADHD.Meer informatie is te vinden op de site van Makkelijk Lezen Plein.

Gratis online cursus Dyslexie onder de knie

Bedoeld om kinderen met dyslexie en hun ouders verder te helpen. De cursus draait om inspiratie, interactie tussen ouder en kind, oefeningen, informatie en verdieping. Overigens, ook voor kinderen zonder diagnose dyslexie zijn de informatie en tips nuttig. De thema’s zijn Zelfvertrouwen, Taal, Spelen, Talent, Beelddenker en Meer over Dyslexie. Ouder en kind kunnen zelf kiezen welke modules van de cursus ze willen volgen.