Leny Manders Thielen

Ik ben in 1949 geboren en opgegroeid in Venray. Ik heb twee kinderen en zes kleinkinderen, voor wie ik een trotse ‘oma boek’ ben! Na mijn pensionering werd ik onder andere lid van de Raad van Toezicht van BibioNu (2018).

Daarvóór werkte ik in het basisonderwijs: eerst als leerkracht, na mijn studie orthopedagogiek als intern begeleider, lid van de verwijzingscommissie speciaal onderwijs en voorzitter van het SWV-Venray. Ook was ik tien jaar directeur en later staflid onderwijskwaliteit bij Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOVenray). Vandaar mijn aandachtsgebied binnen de RvT: onderwijs en educatie. Ik ken persoonlijk maar ook uit het onderwijs de mooie opdrachten van de bibliotheek: kinderen en volwassenen de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen, zelfredzaamheid en zelfontplooiing te vergroten, ook digitaal. Met speciale aandacht voor de laaggeletterden. Ik ben blij dat ik de medewerkers van BiblioNu bij deze belangrijke opdrachten kan ondersteunen. En ik hoop dat met de komende verhuizingen BiblioNu zal uitgroeien tot een onmisbare factor in ons sociaal domein.